Για Μάρτιο του ’25 πηγαίνει η λειτουργία του Δημοτικού Σφαγείου Φερών!

Άλλη μία παράταση έλαβε η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του Δημοτικού
Σφαγείου Φερών που μετά από την παράταση που πήρε πριν μήνες, για πολλοστή
φορά, υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε στα τέλη του φετινού Ιουλίου.
Μάλιστα, ο αντιδήμαρχος Φερών Δημήτρης Κολγιώνης είχε δηλώσει τον Απρίλιο πως
εντός Μαΐου θα ξεκινούσε η δοκιμαστική λειτουργία του σφαγείου.
Τελικώς, με νέα απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, η δοκιμαστική λειτουργία
μετατίθεται για τις 22 Μαρτίου του 2025 και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής καλούνται
για ακόμη μία φορά να κάνουν υπομονή…
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η έναρξη της
δοκιμαστικής λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου, καθώς ήταν απαραίτητη η
διεκπεραίωση μία σειρά γραφειοκρατικών ενεργειών όπως:

 • Έγκριση εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης (Ολοκληρώθηκε)
 • Ενημέρωση της Άδειας Δόμησης του Δημοτικού Σφαγείου, ώστε να
  επικαιροποιηθούν τα σχέδια της Ο.Α. με βάση τις αλλαγές στη διαρρύθμιση των
  χώρων της εγκατάστασης, που κρίθηκαν αναγκαίες και πραγματοποιήθηκαν κατά τη
  διάρκεια της κατασκευής. (Ολοκληρώθηκε)
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (Ολοκληρώθηκε)
 • Έγκριση πράξης αρχειοθέτησης μελέτης πυρασφάλειας (Ολοκληρώθηκε)
 • Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος (Σε εξέλιξη)
 • Έγκριση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (Σε εξέλιξη)
 • Υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου στο Υπουργείο
  Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Σε εξέλιξη)»