Για τις ζημιές στη Σαμοθράκη απαντά στη Νατάσα Γκαρά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Απάντηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ερώτηση που κατέθεσε η Νατάσα Γκαρά και συνυπογράφουν ακόμη 20 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα τις ενέργειες για την αποκατάσταση των δομών στη Σαμοθράκη έπειτα από την καταστροφική πλημμύρα του Σεπτεμβρίου.

Παραγωγή ελιάς και μηδικές

Το υπουργείο τονίζει ότι για τις ζημιές σε ελαιόδεντρα διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισηµάνσεις από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν 150 δηλώσεις ζηµιάς εκ µέρους των παραγωγών.  Το έργο των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων είναι σε εξέλιξη και αναµένεται σύντοµα να ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήµερους, παραγωγούς.

Κτηνοτρόφοι

Για το ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων υποβλήθηκαν 58 δηλώσεις ζηµιάς και το έργο των εκτιµήσεων ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α.. Στη συνέχεια θα καταβληθούν οι σχετικές αποζηµιώσεις. Από τα στοιχεία του Υποκαταστήµατος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης, προκύπτει ότι δεν υποβλήθηκαν εκ µέρους των παραγωγών αιτήσεις ζηµιάς για πάγιο κεφάλαιο και αποθηκευµένα προϊόντα από το προαναφερόµενο αίτιο.

Διαβάστε ακόμη  Τριπλάσιες αφίξεις στα νησιά με τη βίζα «εξπρές» – Ακόμη το σκέφτονται στην κυβέρνηση για τη Σαμοθράκη

Ελαιόδεντρα

Ωστόσο, ζηµιές υπήρξαν σε φυτικό κεφάλαιο ελαιόδεντρων (δέντρο) για τις οποίες υποβλήθηκαν 3 αρχικές αιτήσεις ζηµιάς και το έργο των καταγραφών ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Στη συνέχεια, οι ζηµιές του φυτικού κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο Κανονισµός Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές (ΚΚΓ) για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας, θα ενταχθούν σε πρόγραµµα χορήγησης Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων αρµοδιότητας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ), το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στα συναρµόδια Υπουργεία.

Η απάντηση αναλυτικά παρακάτω

[pdf-embedder url=”https://alexpoli.gr/wp-content/uploads/2017/10/Ε-106-Ζημιές-από-χαλαζόπτωση-σε-καλλιέργειες-της-Π.Ε.-Σαμοθράκης-ΑΠΑΝΤΗΣΗ_signed-1.pdf” title=”Ε 106 Ζημιές από χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες της Π.Ε. Σαμοθράκης ΑΠΑΝΤΗΣΗ_signed (1)”]