Η ΔΕΠΑ Εμπορίας αναλαμβάνει τα αντιδιαβρωτικά έργα στην Παλαγία

Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος η ΔΕΠΑ Εμπορίας, που είχε αναλάβει και την αποκατάσταση των ζημιών στο δημοτικό σχολείο της Παλαγίας θα αναλάβει, ως «ανάδοχος αποκατάστασης» και την χρηματοδότηση και εκτέλεση των αντιδιαβρωτικών έργων στην καμένη περιοχή του οικισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της αναδοχής ανέρχεται στο ποσό των 290.000€ και το έργο θα υλοποιηθεί σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης.  Με την πράξη ορισμού αναδόχου, δεν θίγονται στο παραμικρό τα εμπράγματα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου ή ιδιωτών επί των καμένων δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, τα οποία διατηρούνται στο ακέραιο. Ως χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του έργου ορίζονται οι τέσσερις μήνες μετά την έναρξη των εργασιών και σε κάθε περίπτωση, δεν δύναται να υπερβεί το διάστημα των έξι μηνών.