Η εκλογική διακήρυξη της “Ανεξάρτητης Κίνησης Θράκης”

Η παράταξη «Ανεξάρτητη Κίνηση Θράκης » συγκροτήθηκε το 2000 από μια πρωτοβουλία οικονομολόγων – μέλη του Ο. Ε. Ε. του 1ου Περιφερειακού Τμήματος Θράκης.

Από την δημιουργία της διεκδίκησε την ψήφο των συναδέλφων σε όλες τις
εκλογικές αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι σήμερα, χωρίς κομματικές εξαρτήσεις, αλλά με βαθιά επίγνωση των προβλημάτων που τείνουν να απαξιώσουν τον φορέα μας. Οι συνάδελφοι αναγνωρίζοντας την θετική συνεισφορά στο Περιφερειακό Τμήμα (Π.Τ.) μας ανέδειξαν κυρίαρχη δύναμη.

Με την εκπροσώπηση μας στην Τοπική Διοίκηση, όλα αυτά τα χρόνια, συμβάλλαμε καθοριστικά ώστε το Περιφερειακό Τμήμα να «ανοιχτεί» προς την κοινωνία.

Συγκεκριμένα,
 Στήριξε το έργο των συναδέλφων με συνέπεια και
αποφασιστικότητα
 Συνεργάσθηκε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Δ.Π.Θ και τις
επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου.
 Ανέπτυξε σημαντικές δραστηριότητες στην επιμόρφωση και
κατάρτιση των συναδέλφων
 Παρενέβη έγκαιρα και αποτελεσματικά προς τα αρμόδια όργανα
της πολιτείας, όταν διαπίστωνε ότι αποφάσεις έπλητταν ή
αγνοούσαν την τοπική κοινωνία της Θράκης.

Φιλοδοξία μας είναι το Ο.Ε.Ε να επανέλθει στον ιδρυτικό του σκοπό,
ώστε να αποτελέσει τον πραγματικό σύμβουλο της πολιτείας, με κύριο
γνώμονα να αναδείξει και να επιλύσει τα οξυμένα και λιμνάζοντα, για τη
συντριπτική πλειοψηφία των οικονομολόγων, προβλήματα.
Η Ανεξάρτητη Κίνηση Θράκης προσδοκά να εκφράσει
τους επιστήμονες-επαγγελματίες οικονομολόγους, αυτόνομα,
δημιουργικά, χωρίς κομματικούς γραφειοκρατικούς εναγκαλισμούς και
αγκυλώσεις.
Είμαστε αποφασισμένοι, να υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις μας
και να διευρύνουμε:
➢ το επάγγελμα του οικονομολόγου στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα,
➢ το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτέχνη,
➢ τη πιστοποίηση του Λογιστή-Φοροτέχνη (Ν.3842/2010),
εξασφαλίζοντας στην πράξη την επαγγελματική κατοχύρωση των
συναδέλφων λογιστών,
➢ τη συμμετοχή έμπειρων μελών μας σε επιτροπές των αρμόδιων
Υπουργείων και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές,
➢ τα μαθήματα Οικονομικής Παιδείας στα Λύκεια της χώρας (Ν.
3194/2003),
➢τις διατάξεις του Π.Δ 347/2003 με τις οποίες καθιερώθηκε αμιγώς ο
λογιστικός κλάδος στο Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα,
➢ το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης (Ε.Τ.Α.Ο.), ως φορέα
συμπληρωματικής ασφάλισης

Να διεκδικήσουμε και να ενσκήψουμε σε ζητήματα όπως :
α. Μειωμένες εισφορές για τους νέους οικονομολόγους
β. Taxis Net για Επαγγελματίες
γ. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στα μέλη του ΟΕΕ
δ. Αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τη χρήση της
τεχνολογίας e-learning
ε. Παιδαγωγική- Εκπαιδευτική Επάρκεια με τη δυνατότητα λήψης
πιστοποίησης
στ. Εισαγωγή και δημιουργία ειδικής πλατφόρμας για την αγορά
εργασίας -Mentoring
Σε τοπικό επίπεδο, η Ανεξάρτητη Κίνηση Θράκης
ζητά τη στήριξη όλων, για τη διατήρηση και περεταίρω ενίσχυση του
ρόλου του Περιφερειακού Τμήματος του Ο. Ε. Ε., ώστε να ανταποκριθεί
στο θεσμικό του ρόλο, ως σύμβουλος της πολιτείας για θέματα
οικονομικής πολιτικής, με τις εξής παρεμβάσεις:
α. Παρακολουθώντας τις ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών,
της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παρεμβαίνοντας
έγκαιρα σε κάθε νομοσχέδιο, κανονιστική πράξη, και εν γένει σε κάθε
ενέργεια της Δημόσιας Διοίκησης σε όλα τα επίπεδα.

β. Παραμένοντας σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την κοινωνία και
ενημερώνοντας διαρκώς τους πολίτες για τα θέματα οικονομίας

γ. Δημιουργώντας συνέργιες με τοπικούς φορείς και ανώτατα
ιδρύματα για τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων προς την

ακολουθούμενη πολιτική και την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας και ειδικότερα της Θράκης.

δ. Μέσω παροχής τεχνογνωσίας από μόνιμες ομάδες εργασίας για
κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματικό κλάδο,

ε. Με τη συνεχή και αδιάλειπτη διεξαγωγή δωρεάν επιμορφωτικών
σεμιναρίων, με ειδική μέριμνα προς τους άνεργους και τους νέους
συναδέλφους.

στ. Συντονισμό δράσεων με άλλα Επιμελητήρια και φορείς της
Περιοχής που δέχονται ανάλογες επιπτώσεις από τις ασκούμενες
πολιτικές.

ζ. Θέσπιση Γενικών Συνελεύσεων στο τομέα ευθύνης του
Περιφερειακού Τμήματος ώστε να υπάρχει η δυνατότητα έκφρασης
άποψης συμμετοχής και δραστηριοποίησης όλων των μελών του
Επιμελητηρίου.
Καλούμε,
Όλα τα μέλη του Ο. Ε. Ε. να συμμετάσχουν ενεργά στις εκλογές της
15ης Δεκεμβρίου. Η ενδυνάμωση του Οικονομικού επιμελητηρίου
μπορεί να επιτευχθεί με την συμβολή όλων των οικονομολόγων. Να
πορευτούμε με αρχές και θέσεις, με προβληματισμό και εντιμότητα. Με
συνέπεια και πρόγραμμα για να συνεχίσει να έχει παρουσία και φωνή το
Περιφερειακό Παράρτημα Θράκης.

Το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Κίνησης Θράκης
απαρτίζεται από τους εξής:

  • Γερασίμου Σοφία του Αιμίλιου
  • Γιαπουτζίδης Χρήστος του Παναγιώτη
  • Γκουλιαμτζής Παναγιώτης του Συμεών
  • Κάλλιας Παντελεήμων του Νικολάου
  • Καφάση Αλεξάνδρα του Θωμά
  • Κυρατζόγλου Αριστείδης του Εμμανουήλ
  • Μήτσικας Ιωάννης του Μιχαήλ
  • Πανταζής Αθανάσιος του Ευστρατίου
  • Τζωίδης Σταύρος του Κωνσταντίνου
  • Χωρινόπουλος Απόστολος του Σταύρου