Η ενέργεια στο “τραπέζι” μεταξύ Δήμου Αλεξ/πολης & ΤΕΕ

Συνάντηση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Γεωργίου Στασινού με
τον Αντιδήμαρχο Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, κ. Ιωάννη Φαλέκα έγινε στην
Αλεξανδρούπολη. Η συνάντηση αφορούσε τις ενεργειακές εξελίξεις προς υλοποίηση ή
σχεδιασμό στον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης και την ευρύτερη περιοχή του Νομού
Έβρου.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Αν. Γραμματέας Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνος
Ξιφαράς, ο Γ. Γραμματέας Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. Θράκης, κ. Αδαμάντιος Παπαδόπουλος και ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης.
Η επόμενη συνάντηση μετά την πρόσκληση του κ. Στασινού θα πραγματοποιηθεί στην
Αθήνα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελο
Λαμπάκη και τον Αντιδημάρχο κ. Ιωάννη Φαλέκα το προσεχές διάστημα με στόχευση την
ενεργειακή αναπτυξιακή συνεργασία.