Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης: “Υποψίες αδιαφάνειας στις προσλήψεις ιατρών από το Νοσοκομείο Κομοτηνής”

Με επιστολή του προς τη διοικήτρια του “Σισμανόγλειου” Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, Μάγδα Γιαμουστάρη, ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης εκφράζει ξανά (για δεύτερη φορά), την έντονη διαμαρτυρία του, για το γεγονός οτι ακόμη μία προκήρυξη πρόσληψης ιατρών με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, δημοσιεύθηκε μεν στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου – θέτοντας πάντως προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μόλις έξι ημερών – εντούτοις ούτε αυτή κοινοποιήθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο.

Το γεγονός από μόνο του, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, “δημιουργεί υποψίες αδιαφάνειας καθώς και την πεποίθηση οτι η Διοίκηση του νοσοκομείου παραλείπει σκοπίμως την εν λόγω κοινοποίηση, για να ευνοήσει συγκεκριμένο-περιορισμένο αριθμό ιατρών και να αποκλείσει όλους τους υπόλοιπους τυχόν ενδιαφερόμενους από τη διαδικασία”.

Η επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης προς τη διοικήτρια του Νοσοκομείου Κομοτηνής, Μάγδα Γιαμουστάρη:

f06ea689-h.jpg

Υπενθυμίζεται πως ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης είχε αντιδράσει για το ίδιο θέμα και πριν από έναν χρόνο, ζητώντας “να μην επαναληφθεί το παραπάνω απαράδεκτο φαινόμενο”, και προτείνοντας “τη δημιουργία μιας λίστας ιατρών κάθε ειδικότητας οι οποίοι σε επείγουσες περιπτώσεις θα προτίθενται να συνεργαστούν με το Νοσοκομείο, και την οποία είμαστε πρόθυμοι να καταρτίσουμε και να θέσουμε υπ’ όψη σας”.

Η περσινή επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης προς τη διοικήτρια του Νοσοκομείου Κομοτηνής, Μάγδα Γιαμουστάρη:

“Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια. Με μεγάλη έκπληξη ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης διαπίστωσε ότι την Τρίτη 26/05/2020 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιδιωτών ιατρών από το Γενικό  Νοσοκομείο Κομοτηνής με σύμβαση έργου. Ο αιφνιδιασμός μας οφείλεται, όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει και τηλεφωνικά, στο γεγονός ότι η τεθείσα με την εν λόγω προκήρυξη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, έληγε την αμέσως επόμενη από τη δημοσίευση της προκήρυξης ημέρα, δηλαδή την Τετάρτη 27/05/2020. Ο ορισμός εκ μέρους σας μίας τόσο σύντομης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, αν δεν τυγχάνει αντίθετος στις κείμενες διατάξεις, είναι πάντως ένα άκρως ασυνήθιστο φαινόμενο, που καλλιεργεί υποψίες αδιαφάνειας στη διαδικασία της πρόσληψης, δημιουργώντας την πεποίθηση ότι η διοίκηση του νοσοκομείου ευνοεί και δίνει τη δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό ιατρών να υποβάλλουν αίτηση, ήτοι σε αυτούς που εκ των προτέρων γνώριζαν την επικείμενη έκδοσή της και είχαν τον χρόνο να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείοντας εν τοις πράγμασι όλους τους υπόλοιπους τυχόν ενδιαφερόμενους που δεν ήταν γνώστες της πληροφορίας και που λόγω της πολύ σύντομης προθεσμίας ήταν αντικειμενικά αδύνατον να υποβάλουν αίτηση παραδεκτώς με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Εξίσου ασυνήθης είναι και η μη κοινοποίηση της επίμαχης προκήρυξης στον τοπικό Ιατρικό Σύλλογο, γεγονός που ενισχύει την παραπάνω υποψία, εγείρει αμφιβολίες για τη διάθεση συνεργασίας του Νοσοκομείου με τον Ιατρικό Σύλλογο, και προκαλεί ανησυχία για την αντίληψη που επικρατεί ως προς τον τρόπο προσλήψεων.

Διαβάστε ακόμη  37.200 ευρώ για τουριστική έκθεση δίνει ο Τοψίδης - Τι έλεγε προεκλογικά

Εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος, παρ’ όλο που θεωρούμε απαράδεκτες τις παραπάνω ενέργειες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επιθυμούμε μια ειλικρινή και αγαστή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, με στόχο την επίλυση κάθε προβλήματος του Νοσοκομείου, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την επίτευξη μιας τέτοιας συνεργασίας, είναι η διενέργεια των διαδικασιών πρόσληψης ιατρικού προσωπικού υπό καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και η αποφυγή επανάληψης αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον, στα οποία θα μας βρείτε αντίθετους.

Προς την κατεύθυνση αυτή, και για να μην επαναληφθεί το παραπάνω απαράδεκτο φαινόμενο, θεωρούμε ότι θα βοηθήσει η δημιουργία μιας λίστας ιατρών κάθε ειδικότητας οι οποίοι σε επείγουσες περιπτώσεις θα προτίθενται να συνεργαστούν με το Νοσοκομείο, και την οποία είμαστε πρόθυμοι να καταρτίσουμε και να θέσουμε υπ’ όψη σας”.

inKomotini