Ηλεκτροδοτούνται 22 φυλάκια στη συνοριογραμμή του Έβρου

Η ΔΕΔΔΗΕ θα αναλάβει το έργο της ηλεκτροδότησης 22 παρατηρητηρίων – φυλακίων στην περιοχή του  Έβρου, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου  «Κατασκευή νέου, αναβάθμιση – επισκευή υφιστάμενου τεχνητού εμποδίου και συνοδών έργων κατά μήκος της οριογραμμής της Ελληνοτουρκικής Μεθορίου στην Π.Ε. Έβρου».

Την απόφαση απευθείας ανάθεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας υπέγραψε στις 18/6 ο Αστυνομικός Διευθυντής Αλεξανδρούπολης Λάμπρος Τσιάρας  και ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε  597.866 €.