Ημερίδα ΤΕΕ-Θράκης: «Σύγχρονες Απόψεις για την ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» Έλεγχοι – Επιθεωρήσεις – Μελέτες

Το ΤΕΕ-Θράκης διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: «Σύγχρονες Απόψεις για την ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»Έλεγχοι – Επιθεωρήσεις – Μελέτες. Ομιλητής θα είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νίκος Ηλιού.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 08 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:30 στην Κομοτηνή, στην αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Θράκης (Παρνασσού 6) με ελεύθερη είσοδο.

Θέμα του σεμιναρίου

Τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί στη Νομοθεσία της χώρας σειρές κειμένων που προέρχονται από:

  • Την προώθηση της γνώσης του μηχανικού και την εξειδίκευσή της σε συγκεκριμένους τομείς.
  • Την υποχρέωση από μέρους της χώρας ένταξης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο.
  • Την εξέλιξη των αναγκών της κοινωνίας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των ανωτέρω, αποτελούν οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων σε θέματα επιπέδου ασφάλειας οδών (οι γνωστές ΟΜΟΕ-ΣΑΟ). Η εμπλοκή πολλαπλών πλαισίων όπως εγκύκλιοι για την εφαρμογή τύπου στηθαίων, τιμολόγια και αναθεωρήσεις, ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, ΟΜΟΕ-ΣΠΕΟ κλπ έχουν διαμορφώσει ένα πολύπλοκο πλαίσιο για την εφαρμογή σημαντικών στοιχείων ασφάλειας.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα:

10:30–11.00 : Εγγραφές – Έναρξη
11:00–11:45 : Α΄ Μέρος: Πολιτική οδικής ασφάλειας και θεσμικό πλαίσιο.
Αρχές σχεδιασμού οδών. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008-96-ΕΚ
11:45–12:00 : Ερωτήσεις
12:00–12:45 : Β΄ Μέρος: Προσδιορισμός και Βελτίωση επικίνδυνων θέσεων.
Οδική Ασφάλεια & Σχεδιασμός Οδών ΟΜΟΕ – Λοιπές οδηγίες
και κανονισμοί
12:45–13:00 : Ερωτήσεις
13:00–13:45 : Γ΄ Μέρος: Ασφαλές σύστημα οδικής κυκλοφορίας , ανθρώπινος
παράγοντας και ασφαλής σχεδιασμός οδών
13:45–14:15 : Ερωτήσεις – Συζήτηση