Κατάθεση Αναφοράς Δημοσχάκη για μη οργανική – οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στη Διεύθυνση Δ.Ε. Έβρου

Ο Βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής του δράσης, κατέθεσε στο Προεδρείο της Βουλής υπόμνημα του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής Παπαπαντελή Νικήτα, οι θέσεις του οποίου απηχούν και τις απόψεις μεγάλου μέρους των συναδέλφων του στο Νομό Έβρου.

Το συγκεκριμένο υπόμνημα, αναφέρεται στο μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής που παραμένουν χωρίς οργανική – οριστική τοποθέτηση, μολονότι ολοκληρώθηκαν οι φετινές υπηρεσιακές μεταβολές της Διεύθυνσης Δ.Ε. Έβρου, δημιουργώντας πάλι συνέπειες στους ίδιους αλλά και στους εκπαιδευόμενους. Επίσης αναφέρεται σε θέσεις και προτάσεις που έχουν καταγραφεί διαχρονικά και αναδειχθεί από φορείς του κλάδου του.

Αναλυτικά το υπόμνημα:

Η συγκεκριμένη κατάσταση αποτελεί πρωτόγνωρο γεγονός στην Δημόσια Εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί με 20-και 25 έτη υπηρεσίας να στερούνται το δικαιώματα άσκησης του έργου τους σ’ ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον , εδώ και αρκετά χρόνια Σε κάθε περίπτωση, τέτοιες καταστάσεις δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και υποβαθμίζονται τα μαθήματα της συγκεκριμένης ειδικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση. Όλοι γνωρίζουμε ότι η οργανική – οριστική τοποθέτηση συμβάλλει στην εργασιακή ασφάλεια των εκπαιδευτικών και προάγει – υπέρ των μαθητών – το παρεχόμενο από αυτούς εκπαιδευτικό έργο, καθώς διασφαλίζει τη συνέχισή του με ευνοϊκότερες συνθήκες, αφού αποτρέπει τη διαρκή αλλαγή εκπαιδευτικών ανά διδακτικό έτος .
Επιτέλους ας αναλάβουν τις ευθύνες τους οι αρμόδιοι :
(α) Το Υπουργείο Παιδείας να αποκαταστήσει άμεσα τα νόμιμα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης ειδικότητας και όλων των ειδικοτήτων που βρίσκονται στην αντίστοιχη θέση
(β) το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να αναλάβει τις απαιτούμενες συνδικαλιστικές και νομικές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση των νόμιμων εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων.
Υ.Γ.: Με την ευκαιρία επαναφέρω θέσεις και προτάσεις που διαχρονικά έχουν καταγραφεί από εκπαιδευτικούς – συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου , με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού μας Αθλητισμού . Η υιοθέτηση των παρακάτω προτάσεων μπορεί όχι μόνο να συμβάλλει στην διασφάλιση της οργανικότητας όλων των εκπαιδευτικών του κλάδου , αλλά πρωτίστως πέρα και πάνω απ’ όλα στην μεγιστοποίηση των στόχων και επιδιώξεων της Φυσικής Αγωγής και του σχολικού αθλητισμού .

1. α. Τρίωρη -τουλάχιστον – διδασκαλία του μαθήματος Φ.Α. ανά εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του
Γυμνασίου – Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Εσπερινό).
β. Νέο αναλυτικό πρόγραμμα για τα λύκεια, με την ύπαρξη βιβλίου εκπαιδευτικού – μαθητή,
όπως στο γυμνάσιο.
2. Τετράωρη διδασκαλία του μαθήματος Φ.Α. στην Α/θμια σε όλες τις τάξεις των ΕΑΕΠ με
αναβάθμιση όλων των δημοτικών σχολείων σε ΕΑΕΠ και παράλληλη δημιουργία δεύτερης
οργανικής θέσης όπου χρειάζεται.
3. Κατοχύρωση του μαθήματος της Βιολογίας ως Β΄ ανάθεση, σε εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής,
λόγω της παρακολούθησης συναφών μαθημάτων (Φυσιολογία, Ανατομία, Βιοχημεία, Βιομηχανική
της Άσκησης, Εργοφυσιολογία, Εργομετρία)
στα πλαίσια των Προγραμμάτων σπουδών στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
4. Εισαγωγή της Φ.Α. και στη Προσχολική Αγωγή σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Πολιτείας και τις
προτάσεις της επιστημονικής κοινότητας.
5. Προετοιμασία υποψηφίων (ΤΕΦΑΑ ,στρατιωτικές σχολές –Σώματα ασφαλείας) της Γ’ Λυκείου
ενταγμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα ή με την θέσπιση ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
6. Επανασύσταση των Γραφείων Φυσικής Αγωγής τα οποία καταργήθηκαν (Ν.4027/2011, ΦΕΚ
233/Α) επιφέροντας αποδιοργάνωση και δυσχέραιναν τον σχολικό και σωματειακό αθλητισμό.
7. Ύπαρξη περισσοτέρων συμβούλων Φυσικής Αγωγής στη Α/θμια και στη Β/θμια εκπαίδευση ,
κατά περιοχή και ομάδες σχολείων
8. Αναβάθμιση των σχολικών πρωταθλημάτων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ύστερα από διαβούλευση
καθηγητών Φ.Α που διδάσκουν στις δυο βαθμίδες σε συνεργασία με Σχολικούς συμβούλους και τα
Τ.Ε.Φ.Α.Α.
9. Δημιουργία ΤΑΔ-ΕΤΑΔ στις μεγάλες πόλεις των νομών και άμεση ενεργοποίηση των Μ.Ο.Α.
(Μαθητικοί Όμιλοι Αθλημάτων)
10. Να επανέλθει σε ισχύ η στελέχωση των ΚΕΔΔΥ με εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής όπως ίσχυε με
τους νόμους 3848/10 και 3699
11. Ένταξη Συμβούλου Φυσικής Αγωγής στο ΙΕΠ όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες ειδικότητες
εκπαίδευσης.
12. Εφαρμογή του προγράμματος εκμάθησης Κολύμβησης σε όλη την επικράτεια.
13. Θέσπιση οργανικών θέσεων Ειδικευμένων Εκπαιδευτικών Φ.Α. (ΠΕ11) στα Ειδικά Σχολεία.
14. Να αναβαθμιστεί το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο (αύξηση των ωρών διδασκαλίας).
15. Να κατασκευαστούν Κλειστά γυμναστήρια, σε όλα τα Σχολεία της πατρίδας μας,
16. Να ενισχυθεί ο Σχολικός Αθλητισμός, με καλύτερη στελέχωση και αξιοποίηση των ειδικοτήτων
των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
17. Να συνδεθεί ο σχολικός και ο εξωσχολικός αθλητισμός.
18. Να εισαχθεί το μάθημα της Αθλητικής Παιδείας στα σχολεία της χώρας μας, το οποίο θα
διδάσκεται από Εκπαιδευτικούς Φ.Α.
19 .Προγράμματα ανάπτυξης των παραδοσιακών χορών
20. Να διανεμηθεί κατάλληλο αθλητικό υλικό για τον Σχολικό Αθλητισμού.

Επιπροσθέτως , η ιδιαιτερότητα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (διαφορετικό φύλο, διαφορετικές κινητικές και φυσικές δυνατότητες μαθητών /τριών, παρουσία μαθητών /τριών με ευαίσθητες σωματικές /μορφολογ ικές ιδιαιτερότη τες – π.χ παχύσαρκοι ή υπέρβαροι , καθώς και η αυξημένη επικινδυνότητα τραυματισμών και παροχής Α’ Βοηθειών, χρήζει επιβεβλημένη την παρουσία ενός εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής ανά ένα συγκεκριμένο αριθμό μαθητών/τριών – π.χ. ένα (1) εκπα ιδευτικό ανά 15 μαθητές /τριες .
Με εκτίμηση
ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ11- ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ