ΚΕΜΕΑ-Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κομοτηνή)

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Κομοτηνής, ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ):

Ότι τίθεται σε εφαρμογή από 1 Νοεμβρίου 2018 η νέα κοινή υπουργική απόφαση( ΦΕΚ Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 2281 άρθρο 6.) που αφορά το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης η οποία ορίζει ότι:

  •  οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που ΔΕΝ έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε   α)σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή στα παραρτήματα αυτών, β) εσπερινά γυμνάσια.  
  • Οι κηδεμόνες των ανήλικων μελών του νοικοκυριού υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Παρακαλούμε τους εμπλεκόμενους φορείς Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να διευκολύνουν τους συμπολίτες μας, να αξιοποιήσουν κάθε υπάρχουσα και επιπλέον δυνατότητα για την απρόσκοπτη πρόσβαση των συμπολιτών μας στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις:

Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κομοτηνής: 2531032401