ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΩΡΑ: Οι τελευταίες θέσεις μιας εκδήλωσης

Οι τελευταίες θέσεις μιας εκδήλωσης είναι οι πλέον σημαντικές.

Εκεί εδρεύουν οι χαρακτήρες εκείνων που αποφεύγουν και δεν επιθυμούν

τα χτυπήματα στην ταλαιπωρημένη πλάτη τους!!