Έκκληση εκ νέου απευθύνουν προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες της πόλης, η Κοινότητα Αλεξανδρούπολης , η Διεύθυνση Καθαριότητας και η Δημοτική Αστυνομία, για τη διαπιστωμένη επιμονή να εναποθέτουν τα απορρίματά τους έξω από τους κάδους, ιδιαίτερα στο κέντρο. 

Αναλυτικά : 

Με αφορμή τη διαπιστωμένη επιμονή πολιτών και επαγγελματιών να εναποθέτουν τα απορρίμματα τους έξω από τους κάδους στο κέντρο της πόλης μας, η Κοινότητα Αλεξανδρούπολης , η Διεύθυνση Καθαριότητας και η Δημοτική Αστυνομία  απευθύνουν εκ νέου έκκληση  συνεργασίας για το αυτονόητο. 

Η συσσώρευση σκουπιδιών εκτός κάδων πέραν της προσβολής της αισθητικής και της δημόσιας υγιεινής,  δημιουργεί επιπλέον πρακτικά προβλήματα: 

Οι εργαζόμενοι σπαταλούν εργατοώρες προκειμένου να μαζέψουν με τα χέρια, ιδιαίτερα τώρα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, τους σάκους απορριμμάτων ή τα διασκορπισμένα από αδέσποτα ζώα σκουπίδια με αποτέλεσμα να καθυστερεί το έργο αποκομιδής και να προσβάλλεται το ίδιο το έργο και ο κόπος των εργαζομένων. 

Διαβάστε ακόμη  Στην ελληνική όχθη του Έβρου οι 40 πρόσφυγες, ανάμεσα τους μία ετοιμόγεννη

Παρακαλούμε όλους να υιοθετήσουν την καθαριότητα.  

Ουδείς επιθυμεί την πρακτική της επιβολής προστίμων, καθώς υπάρχουν ξεκάθαρα αποδεικτικά τα οποία εντοπίζονται καθημερινά από το αρμόδιο προσωπικό των υπηρεσιών και παραδίδονται στην Δημοτική Αστυνομία, θέλουμε την συνεργασία όλων, θέλουμε να διασφαλιστεί ο πολιτισμός, η ευταξία και η καθαριότητα στην πόλη μας. 

Ελπίζουμε πραγματικά στη συνεργασία σας. 

Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Αλεξανδρούπολης