Κώλυμα νομιμότητας στο αίτημα εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου στο δάσος Δαδιάς

Στο τέλος της εβδομάδας θα συζητηθεί στην επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος το αίτημα της εγκατάστασης αιολικού πάρκου στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, Βασίλη Δελησταμάτη κακώς το θέμα μπήκε στην διαβούλευση, εφόσον η ΚΥΑ του Εθνικού Πάρκου το απαγορεύει.

Ήδη πρόσθεσε στο Γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής Διαβούλευσης έφθασαν έγγραφα κοινοτήτων και η απόφαση του ΔΣ Σουφλίου, η οποία ήταν αρνητική, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Πεποίθηση του ιδίου είναι ότι “το αίτημα θα απορριφθεί, επειδή δεν είναι νόμιμο”.

ertnews.gr