Ο Δημητριάδης Κωνσταντίνος γεννήθηκε στην Αρμενία. Μεγάλωσε, ζει και εργάζεται στην Αλεξανδρούπολη. Είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό του Ευάγγελου Μυτιληνού, Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οχημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).

Έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .

Είναι υπεύθυνος πωλήσεων σε ιδιωτική εταιρεία της Αλεξανδρούπολης και από το 2016 ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Αλεξανδρούπολης ως Μηχανικός Οχημάτων.

Είναι έγγαμος.