Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Επαρχιακή Οδό Συκορράχης – Σαπών – ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής

Αποφασίστηκε η έκδοση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και την τροποποίηση της κυκλοφορίας, σε τμήματα της Επαρχιακής Οδού Συκορράχης – Σαπών – ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (μέσω Σαπών, Λοφαρίου, Αρίσβης, Αράτου, Ανθοχωρίου – ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής), αρμοδιότητάς μας, προκειμένου να διέλθουν βαρέα οχήματα όπου μεταφέρουν βαρύ βιομηχανικό υλικό στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. από τον λιμένα Αλεξανδρούπολης στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.

Ειδικότερα: Για την πραγματοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων, τμηματικά σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα και για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να πραγματοποιείται με ασφάλεια η διέλευση των βαρέων οχημάτων της εταιρείας από τα σημεία, αφού πρώτα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.

Για τον τυχόν προσωρινό αποκλεισμό της κυκλοφορίας θα υπάρχει μέριμνα από τον ανάδοχο και η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα διεξάγεται με σημαιοφόρους.