Λίστες με τον αριθμό των απεργών στο Δημόσιο ζήτησε ο Βορίδης.

Την καταγραφή των απεργών δημοσίων υπαλλήλων ζήτησε από τους προσωπάρχες των δημοσίων υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων ανά τη χώρα, το υπουργείο Εσωτερικών.

Το υπουργείο Εσωτερικών, όπου προΐσταται ο Μάκης Βορίδης έστειλε εγκύκλιο στις δημόσιες υπηρεσίες, με την ένδειξη «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ» να καταγράψουν και να αποστείλουν μέχρι, 7 Μαΐου πόσοι υπάλληλοι απήργησαν σήμερα και σε ποιό ποσοστό επί των υπηρετούντων ανέρχονται οι απεργοί.

Στην εγκύκλιο (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/159/οικ.7793) που κοινοποιήθηκε χθες και την οποία υπογράφει ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος αναφέρονται τα εξής:

Θέμα: Αποστολή στοιχείων απεργίας. 

Ενόψει της εξαγγελθείσας από την ΑΔΕΔΥ 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης την 6 η Μαΐου 2021, παρακαλούμε να αποστείλετε άμεσα και το αργότερο μέχρι την 7 η Μαΐου 2021, το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων, τον αριθμό και το ποσοστό των απεργούντων με βάση τους συνημμένους πίνακες.

Τα στοιχεία αυτά να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) με e-mail στο [email protected] ως εξής:

Διαβάστε ακόμη  Αύξηση μεταναστευτικών ροών κατά 154% από Εβρο και νησιά

Τα στοιχεία των Υπουργείων και με φροντίδα αυτών τα στοιχεία των εποπτευμένων από αυτά φορέων (ως συνημμένος πίνακας 1). 

Τα στοιχεία των Ανεξάρτητων Αρχών (ως συνημμένος πίνακας 2). 

Τα στοιχεία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και με φροντίδα αυτών τα στοιχεία των εποπτευμένων από αυτές νομικών προσώπων και των ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού (ως συνημμένος πίνακας 3). 

Επειδή έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις ή και μη ανταπόκριση των υπηρεσιών στην οδηγία της παρούσας εγκυκλίου, τα Υπουργεία, οι Ανεξάρτητες Αρχές και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποστολή του συνόλου των ζητούμενων στοιχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός της οριζόμενης προθεσμίας προκειμένου η Υπηρεσία μας να διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία. Αν, παρά ταύτα, τούτο δεν καταστεί δυνατό, παρακαλούμε όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας τους λόγους της αδυναμίας. 

 Πηγή: www.rosa.gr