• Ενημέρωση λογιστικών βιβλίων επιχειρήσεων (Β και Γ κατηγορίας)• Επίβλεψη εντός και εκτός του γραφείου (επίσκεψη στην έδρα του πελάτη)• Παρακολούθηση φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων επιχειρήσεων 

Απαιτούμενα προσόντα • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης • 2 έτη προϋπηρεσίας σε θέση με λογιστικό ή οικονομικό ή φορολογικό αντικείμενο• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office • Επικοινωνιακές δεξιότητες (σε γραπτό και προφορικό λόγο)• Εργατικότητα, συνέπεια, συνεργατικό πνεύμα, μεθοδικότητα και ικανότητα εργασίας υπό πίεση 

Προσφέρεται: • Σταθερός μηνιαίος μισθός και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.• Προοπτικές εξέλιξης• Συνεχής εκπαίδευση Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info.cv.alex@gmail.com. Για τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.