Με απευθείας ανάθεση σε εταιρεία της Αθήνας και 23.000€ η νέα σελίδα του δήμου Αλεξανδρούπολης

Το θέμα της απευθείας ανάθεσης για τη νέα ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης (η οποία είχε ανανεωθεί ξανά πριν μερικούς μήνες από την προηγούμενη δημοτική αρχή) θίγει με ανάρτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος Παύλος Μιχαηλίδης. Η νέα ιστοσελίδα θα κοστίσει 23.560 ευρώ.

Ο κ. Μιχαηλίδης σημειώνει:

Με την απόφαση δημάρχου 36722 /25-11-2019 ανατέθηκε την εταιρία ΜΙΧΟΠΟΥΛΟ Ι & Χ Ο.Ε. (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΒΟΣΠΟΡΟΥ 32 16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ) η σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την «ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης του Δήμου Αλεξανδρούπολης» ποσού 23.560,00 €. Τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:

1. Δεν υπήρχε εταιρία σε τοπικό επίπεδο στην οποία να ανατρέξουμε για να αναπτύξουμε την διαδικτυακή πύλης του Δήμου Αλεξανδρούπολης;
2. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πρόσφατα αναμόρφωσε την ιστοσελίδα του
a. Ποιος την έκανε
b. Πότε έγινε η ανάθεση
c. Πότε πληρώθηκε
d. Πώς πληρώθηκε
e. Αφού έγινε πρόσφατα γιατί ξαναγίνεται
3. Η παρούσα σύμβαση με Μοναδικό Κωδικό – ΑΔΑΜ19SYMV005923919 Και Η/νία Υπογραφής 26/11/2019 ανατέθηκε με ποσοστό έκπτωσης 0 % (όσο και η προεκτιμηθείσα δαπάνη).
4. Για την υλοποίηση της διαδικτυακή πύλης του Δήμου Αλεξανδρούπολης ζητήθηκαν άλλες προσφορές και από ποιους;

Διαβάστε ακόμη  Μάκρη: Δειγματοληψίες σε ελαιώνες για την ορθή ανανέωσή τους