Με προεκλογικά βιντεάκια διαφημίζει τις εκ του Νόμου υποχρεώσεις της η δημοτική αρχή Ζαμπούκη

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά:


«Η μέριμνα για την απόκτηση γης (για σχολική χρήση), προγραμματισμό, μελέτη και ανέγερση νέων σχολικών υποδομών καθώς και για έργα συντήρησης, βελτίωσης, επισκευής των υφιστάμενων διδακτηρίων, εμπίπτει στον τομέα ευθύνης των Δήμων βάσει των άρθρων 75 παρ. Ι τομέας ΣΤ του Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114/Α’ και 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’».

Από το παραπάνω απόσπασμα προκύπτει ότι η συντήρηση των σχολικών μονάδων είναι υποχρέωση του Δήμου στον οποίο ανήκουν. Κάθε καλοκαίρι που κλείνουν τα σχολεία, οι
δημοτικές αρχές ανά την Ελλάδα προγραμματίζουν και εκτελούν εργασίες, αναλόγως με τις ανάγκες της κάθε μονάδας. Εξάλλου, οι Δήμοι χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών για τον σκοπό αυτό μια και είναι ευθύνη και αρμοδιότητά τους όλες οι εργασίες στα σχολικά κτίρια.

Αυτές ακριβώς οι εργασίες που εκτελούνται το τελευταίο διάστημα σε κάποια σχολεία του
Δήμου, και οι οποίες επαναλαμβάνουμε πως αποτελούν υποχρέωση των Δήμων σε όλη τη
χώρα, θεωρήθηκε ότι αποτελούν τέλεια ευκαιρία για ακόμη ένα επικοινωνιακό σόου της δημοτικής αρχής Ζαμπούκη. Με ένα βιντεάκι … μοναδικής αισθητικής, διαφημίζει τα αυτονόητα, για ακόμη μία φορά, φτάνοντας στα όρια της προσβολής προς όσους δημότες
έχουν ακόμη κριτική σκέψη αλλά και την ελάχιστη γνώση περί αυτοδιοίκησης και σχετικής νομοθεσίας.

Διαβάστε ακόμη  Τον Μάιο το δεύτερο φορτίο LNG στον FSRU Αλεξανδρούπολης

Μετά τη διαφήμιση της σύμβασης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, μίας
επίσης εκ του νόμου υποχρέωσης του Δήμου, και ελλείψει πραγματικού και έξω από τη
σφαίρα του αυτονόητου έργου, ο κύριος Ζαμπούκης «ξαναχτύπησε» αυτή τη φορά για τις εργασίες στα σχολεία. Δεν συμφέρει άλλωστε κανέναν να θυμούνται οι πολίτες ότι την τελευταία τετραετία δεν έγινε απολύτως τίποτα για τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων που τόσο ανάγκη έχει ο Δήμος μας. Αντ’ αυτού, ο κύριος Ζαμπούκης κατάφερε να απωλέσει και το δικαίωμα χρήσης του πάρκου Αλτιναλμάζη, όπου υπάρχει πρόβλεψη για ανέγερση σχολείων.

Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε ποια άλλη «μεγάλη» παρέμβαση της δημοτικής του
αρχής έχει σειρά για διαφήμιση τις επόμενες μέρες…