Τη μετακίνηση ενός υπαλλήλου, του κλάδου πληρωμάτων ασθενοφόρων, προς το νησί της Σαμοθράης, αποφάσισε η διοίκηση του ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης. Ο εν λόγω υπάλληλος κρίθηκε αναγκαίο, να μετακινηθεί προς το νησί, από τις αρχές Απριλίου, έως τις αρχές Ιουνίου, προκειμένου, για τους δύο αυτούς μήνες, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αναγκών του νησιού, που, ως γνωστόν, αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις και σε αυτόν τον τομέα.

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση του ΕΚΑΒ, «στο νησί της Σαμοθράκης δεν λειτουργεί Τομέας του ΕΚΑΒ και η διακομιδή των περιστατικών που χρήζουν προνοσοκομειακής φροντίδας πραγματοποιείται από το μοναδικό Κέντρο Υγείας που λειτουργεί στο νησί, σύμφωνα με τις δυνατότητες στελεχιακού δυναμικού και ασθενοφόρων. Ενόψει της αύξησης των εκτάκτων και αυξημένων υγειονομικών αναγκών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης κορωνοϊού COVID-19 κρίνεται επιτακτική και απολύτως αναγκαία η μετακίνηση του Π.Π., υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Πληρ/των Ασθ/ρων στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης, το οποίο έχει ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού του, ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη και εξυπηρέτηση των ασθενών που χρήζουν παροχής υπηρεσιών προνοσοκομειακής φροντίδας και μεταφοράς τους σε κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό».

Διαβάστε ακόμη  Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται σε σχετικό έγγραφο, η 4η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία ανήκει, αδυνατεί να ενισχύσει το εν λόγω Κέντρο Υγείας με τη μετακίνηση εκπαιδευμένου προσωπικού στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα.

Για το δίμηνο αυτό, έχει εξασφαλιστεί η διάθεση και παραχώρηση καταλύματος για τη διαμονή του υπαλλήλου στο νησί της Σαμοθράκης.