Μέχρι τέλος του 2020 η επιχείρηση «Ασπίδα» στον Έβρο

Νέα παράταση έδωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη χρηματοδότηση της Επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΑ», με την οποία ενισχύεται με προσωπικό ο νομός Έβρου για την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων.

Η παράταση του προγράμματος «Ασπίδα», ικανοποιεί το αίτημα των συνοριοφυλάκων του Έβρου για διατήρηση της συγκεκριμένης δύναμης στην περιοχή, ενώ σε συνδυασμό με τις επερχόμενες 400 προσλήψεις νέων συνοριακών φυλάκων, δημιουργία νέα, καλύτερα δεδομένα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

Το αστυνομικό προσωπικό και οι ειδικοί φρουροί που έχουν αποσπαστεί στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας,  θα παραμείνουν στην περιοχή μας ως τις 31/12/2020. Από το 2016 μέχρι σήμερα, ο αριθμός των αποσπάσεων στον Έβρο ξεπερνά τις 3.000.

Η συνολική δημόσια δαπάνη για τη χρηματοδότηση του έργου είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία, το 75% προέρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια.