Φωτογραφία: e-evros.gr

Μελέτες που αγγίζουν το ποσό των 212.000 ευρώ ανέθεσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στον Αναπτυξιακό Οργανισμό του, η δημιουργία του  οποίου είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις τόσο στην αντιπολίτευση όσο και στους εργαζόμενους του Δήμου.

Όπως ανέφερε κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του Αναπτυξιακού Οργανισμού η (γνωστή) Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα Παρασκευή Τατούλη, «ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του έχει προγραμματίσει να προβεί σε διαδικασίες ωρίμανσης έργων με χρηματοδότηση τους από ίδιους πόρους. Για την ωρίμανση έργων απαιτούνται ενέργειες σχεδιασμού των έργων, εκπόνησης των αναγκαίων τεχνικών προμελετών και μελετών, υποστήριξη στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων και των αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση βασικών υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και τη βέλτιστη πολιτιστική και περιβαλλοντική διαχείριση του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Διαβάστε ακόμη  Επιχορήγηση 90.000 ευρώ στις Μητροπόλεις της Θράκης από την κυβέρνηση

Οι μελέτες ωρίμανσης πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν έτσι ώστε να υπάρχει ετοιμότητα του Δήμου για την υποβολή προτάσεων σε προσκλήσεις που εκδίδονται προς ΟΤΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Ωστόσο, λόγω υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, είναι αδύνατον να υπάρξει άμεσα ολοκληρωμένη τεχνική υλοποίηση του έργου αυτού στους χρόνους που απαιτείται από το αυστηρό πλαίσιο που ορίζουν οι Προσκλήσεις των επενδυτικών προγραμμάτων.

Εν όψει αυτών, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμβάλλεται με το τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση για την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ειδικά την συμβουλευτική-τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την υλοποίηση των κάτωθι μελέτης : «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΜΑΪΣΤΡΙΑΝΩΝΦΥΤΩΡΙΟΥ»

Δείτε αναλυτικά την σύμβαση: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%9E%CE%9646%CE%9D48%CE%97-%CE%983%CE%9E?inline=true