Μια ξεχωριστή δράση διοργανώθηκε στη Θράκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Νεανικής Συμμετοχής (Youth Engagement Scheme) YES

Μια ξεχωριστή δράση διοργανώθηκε στη Θράκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Νεανικής Συμμετοχής (Youth Engagement Scheme) YES της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων, τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του. Παράλληλα με τις 5 Εφηβικές Συμβουλευτικές Ομάδες που λειτούργησαν στις 5 πόλεις των Κέντρων Αναφοράς της, σχεδιάστηκε η δράση αυτή να λάβει χώρα στο Γυμνάσιο Σουφλίου, στο οποίο φοιτούν ισάριθμοι μουσουλμάνοι και χριστιανοί μαθητές και μαθήτριες. Τίτλος της ήταν «Εγώ και Εσύ Μαζί». Μια ομάδα παιδιών, με διαφορετική θρησκεία και πρώτη γλώσσα, εξερεύνησαν μαζί θέματα ταυτότητας, συναισθημάτων, διαφορετικότητας, σχέσεων και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, μέσα από παιχνίδια και αυτοσχεδιασμούς. H δράση στο Σουφλί όπως και, ευρύτερα, το YES εντάσσεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του Ιδρύματος.