Σάββατο, 25 Μαΐου , 2024, 14:06:38
Αρχική Μήνυμα Παυλόπουλου προς την Τουρκία από την Αλεξανδρούπολη ΕΠΙΣΚΕΨΗ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ