Νέα «επιτυχία» Ζαμπούκη: Δικαιώθηκε κι επιστρέφει στη θέση του ο Διονύσης Μαστορόπουλος

Μετά από την αποδοχή από την Αποκεντρωμένη της δεύτερης προσφυγής του κατά της απόφασης του δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη να τον «ξηλώσει» από τη θέση του αναπληρωτή προϊσταμένου των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ο Διονύσης Μαστορόπουλος επιστρέφει δικαιωμένος στη  θέση του

Σε απόφαση που υπογράφει ο Γιάννης Ζαμπούκης, με ημερομηνία 30/3/2023 και θέμα «Ανάκληση παύσης αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης» αναφέρονται τα εξής:

« Ανακαλούμε την αριθ.πρωτ. 1706/37298/8-11-2022 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ο Μαστορόπουλος Διονύσιος του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΠΕ Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης με βαθμό Α΄ παύτηκε από αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου μας, για όλους τους παραπάνω αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσας λόγους.

Διαβάστε ακόμη  Ακρίβεια: Πλήρης απουσία ελέγχων στην αγορά και μέτρα που δεν εφαρμόζονται

Η παρούσα ισχύει από την έκδοσή της.

Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί για λόγους νομιμότητας από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 131 του Ν.4555/2018(ΦΕΚ 133/19-7-2018 τ.Α΄) ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.Θράκης εντός προθεσμίας δεκαπέντε(15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Διαβάστε παρακάτω την σχετική απόφαση η οποία δικαιώνει τον Διονύση Μαστορόπουλο, ο οποίος επιστρέφει στα καθήκοντα του: