Οι νέες προσφορές από το MEGA Discount Market Κεσοoύδης
-Αρακάς “ΑΙΝΟΣ” 1,76/Kg
-Σπανάκι “ΑΙΝΟΣ” 1,68€/Kg
-Φασολάκι “ΑΙΝΟΣ” 1,79€/Kg
Οι προσφορές ισχύουν έως Σάββατο 08-04-2017