Νέοι δημοκρατικοί θεσμοί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για πρώτη φορά εκλέχτηκε και λειτουργεί η Νοσηλευτική Επιτροπή, ένα θεσμικό όργανο που προβλέπεται από το Νόμο 2071/1992. Εκλέγεται δημοκρατικά με καθολική ψηφοφορία στην οποία μετέχουν όλοι οι νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Είναι το θεσμικό όργανο που γνωμοδοτεί επιστημονικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Με αποφασιστική αρμοδιότητα για μετακινήσεις νοσηλευτικού προσωπικού

Η Νοσηλευτική Επιτροπή ανέδειξε με κλήρωση την επιτροπή εσωτερικών μετακινήσεων, η οποία έχει πλέον την αποφασιστική αρμοδιότητα για τις αποφάσεις μετακινήσεων (από τμήμα σε τμήμα) του νοσηλευτικού προσωπικού. Έτσι δεν αποφασίζει πλέον μόνον ο Διοικητής ή η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αλλά ένα συλλογικό όργανο.
Η επιτροπή μετακινήσεων χρησιμοποιώντας διεθνή επιστημονικά κριτήρια (π.χ. διάρκεια νοσηλείας, πληρότητα κλινών, αριθμός νοσηλευομένων, κυκλικό ωράριο, συχνότητα ειδικών νοσηλευτικών πράξεων, χρήση ειδικών μηχανημάτων, επείγουσες ενέργειες κ.λ.π.) βαθμολόγησε τη βαρύτητα των νοσηλευτικών τμημάτων και τα κατέταξε σε βαριά, μέτρια, ελαφρά τμήματα. Η επιτροπή από τον ατομικό φάκελο του κάθε νοσηλευτή υπολόγισε πόσα εξάμηνα δούλεψε σε κάθε μία από τις 3 κατηγορίες. Με κριτήριο την επιδίωξη κάθε νοσηλευτής να περάσει στη διάρκεια του εργασιακού του βίου και από τις 3 κατηγορίες, εκτός και αν επιθυμεί να παραμείνει σε κάποιο βαρύ τμήμα, η επιτροπή θα αποφασίζει κάθε Δεκέμβριο τις μετακινήσεις. Οι μετακινούμενοι από κάθε τμήμα δεν πρέπει να ξεπεράσουν το 20%.
Με Δημοκρατία, Διαφάνεια και Δικαιοσύνη προχωράμε στην βελτίωση των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε ακόμη  Εβρος: Την Κυριακή οι εκλογές ανάδειξης υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές