Νέο «άκυρο» της Αποκεντρωμένης σε σύμβαση μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης και Αναπτυξιακού Οργανισμού

Στην ακύρωση και νέας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με την οποία είχε εγκριθεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ”, για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού», προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

Μόλις πριν λίγες μέρες γράψαμε για ακύρωση άλλης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Αναπτυξιακού Οργανισμού και όπως φαίνεται ούτε αυτή η ακυρωτική απόφαση θα είναι η τελευταία. Κάποιος θα πρέπει να διαβάσει τη νομοθεσία και  να την εφαρμόσει, προτού στείλει νέες αποφάσεις για έλεγχο στην αρμόδια αρχή και θέσει σε κίνδυνο τα κονδύλια για τα εν θεμάτι έργα.  

Όπως αναφέρεται στη νέα απόφαση της Αποκεντρωμένης, η προγραμματική σύμβαση προβλέπει την εκτέλεση της διαγωνιστικής διαδικασίας και στη συνέχεια της προμήθειας για λογαριασμό του Δήμου από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό, κάτι που αντιβαίνει στη νομοθεσία:

«Επειδή, στις ανωτέρω διατάξεις για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς ΟΤΑ καθορίζεται ότι δύναται δια των προγραμματικών συμβάσεων οι αναπτυξιακοί οργανισμοί ΟΤΑ να υποστηρίζουν, όταν οι δήμοι δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων για την υλοποίηση μελετών και έργων και των λοιπών αρμοδιοτήτων τους, δεν γίνεται καμία αναφορά στην δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιότητας εκτέλεση προμηθειών από την αρμόδια υπηρεσία προμηθειών του δήμου στον εκάστοτε αναπτυξιακό οργανισμό ΟΤΑ. Επειδή, με την εν λόγω προγραμματική σύμβαση μεταβιβάζεται έναντι αμοιβής από τον δήμο Αλεξανδρούπολης στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.” η αρμοδιότητα της υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών και της παραλαβής για την προμήθεια αστικού εξοπλισμού κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.

Διαβάστε ακόμη  Λευτέρης Χαμαλίδης: Θα είμαι υποψήφιος βουλευτής Έβρου με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Επειδή, η βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης του δήμου Αλεξανδρούπολης περί αδυναμίας διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας αποτελεί βεβαίωση εκδοθείσα από αναρμόδια Διεύθυνση του δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης».