Για ακόμη μια φορά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης έριξε “άκυρο” σε απόφαση της δημοτικής αρχής Αλεξανδρούπολης. Ο λόγος για το θέμα της μείωσης των λογαριασμών της ΔΕΥΑΑ κατά 50% για όποιους δημότες υιοθετήσουν αδέσποτο ζώο από το καταφύγιο του Δήμου. Η αρχική απόφαση της ΔΕΥΑΑ και της Οικονομικής Επιτροπής, ακυρώθηκε πριν λίγους μήνες από την Αποκεντρωμένη, με αποτέλεσμα ο Δήμος να καταθέσει προσφυγή κατά της συγκεκριμένης απόφασης. Ωστόσο, με νέα απόφασή της η Αποκεντρωμένη ακύρωσε και την προσφυγή, στην οποία, μεταξύ άλλων, η Δημοτική αρχή προβάλλει ως “επιχείρημα” για να ισχύσει η απόφασή της την οικονομική αδυναμία του Δήμου να πληρώνει αποζημιώσεις στους πολίτες που δέχονται επίθεση από αδέσποτα, αλλά και να τα συντηρεί (!) Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 που εξετάζει τις προσφυγές, “για να είναι νόμιμες οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν τη μείωση των ανταποδοτικών τελών, όπως είναι και το τέλος ύδρευσης, πρέπει, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζουν με ακρίβεια τον κύκλο των ωφελούμενων προσώπων, να ορίζουν ρητά και με σαφήνεια την ειδική ωφέλεια που απορρέει για τους ωφελούμενους και να αιτιολογούνται ειδικά με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων όσον αφορά τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων, αλλά και στο εύρος του κύκλου των ωφελούμενων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της τήρησης της αρχής της ανταποδοτικότητας (πρβλ. 2/2077-2005 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης). Επομένως ο ισχυρισμός του Δήμου Αλεξ/πολης ότι κατ΄ορθή ερμηνεία της διάταξη του άρθρου 25

Διαβάστε ακόμη  Δικηγόρος 17χρονου από την Ορεστιάδα: «Τι θα κάνατε αν σας αποκαλούσαν απόγονο Τούρκων;»

αρ. 2 του ν. 1069/1980 δεν απαιτείται αιτιολογία αναφορικά με την κατηγορία των καταναλωτών που εντάσσονται στο ειδικό τιμολόγιο είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Επειδή, όπως ορθά έκρινε ο Συντονιστής της Α.Δ.Μ.Θ., με τις επίμαχες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξ/πολης διαμορφώνεται ειδικό μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης κατά 50% με κριτήριο την υιοθεσία αδέσποτου από το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου χωρίς αυτό να αποτελεί κατηγορία καταναλωτών που μπορεί να προσδιοριστεί με συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια. 

Επειδή οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος περί της οικονομικής αδυναμίας του Δήμου να αντιμετωπίσει τη δαπάνη συντήρησης των αδέσποτων και τις αγωγές αποζημίωσης των δημοτών εις βάρος του αναφορικά με τα αδέσποτα, θα πρέπει να απορριφθούν διότι αφενός δεν πλήττουν την προσβαλλόμενη απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. αφετέρου αποτελούν λόγους ουσίας οι οποίοι απαράδεκτα προβάλλονται ενώπιον της παρούσας Επιτροπής που ασκεί έλεγχο νομιμότητας και μόνο (ΣτΕ 377/2018 ΤΝΠ Νόμος). H Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη της προσφυγής του Δήμου Αλεξανδρούπολης.