Νέο ενοικιαστή για το café στο λιμάνι ψάχνει ο ΟΛΑ

Νέο ενοικιαστή για το χώρο εστίασης στο λιμάνι αναζητά ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης ο οποίος διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά. Ο διαγωνισμός αφορά την παραχώρηση χρήσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και υπαίθριων χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και στάθμευσης οχημάτων, στη χερσαία ζώνη του επιβατικού λιμένα Αλεξανδρούπολης, το γνωστό ως ΝΟΑ

Ως ελάχιστο ποσό εκκίνησης, ορίζεται μηνιαίο αντάλλαγμα ποσού 4.5000 ευρώ, πλέον κρατήσεων, που αντιστοιχεί στο ποσό που εισπράττει σήμερα ο ΟΛΑ από τον  ιδιώτη που εκμεταλλεύεται το χώρο.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών είναι η 29η Ιανουαρίου και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του ΟΛΑ.

Διαβάστε ακόμη  Αναστάτωση στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης από υπερθέρμανση ανελκυστήρα

H διακήρυξη διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09:00-14:00, από το γραφείο Γραμματείας του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα www.ola-sa.gr.