Νέο ‘ναυάγιο’ για την πρόσληψη ναυαγοσωστών στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης

Στην απόρριψη της μίας και μοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, για το έργο της ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του οδηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή. 

Για μία ακόμη φορά, η προσπάθεια του Δήμου να δώσει λύση στο αδιέξοδο, δεν είχε θετικό αποτέλεσμα, καθώς, όπως αναφέρεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ημερομηνία 12/8, στη νέα πρόσκληση του Δήμου για την εύρεση ιδιώτη που θα αναλάμβανε με απευθείας ανάθεση τη συγκεκριμένη υπηρεσία, κατατέθηκε μόνο μία προσφορά, η οποία όμως απορρίφθηκε, καθώς στην προσφορά του ιδιώτη «δηλώνεται ρητά η παροχή υπηρεσιών μόνο για τμήμα του φυσικού αντικειμένου». 

Πάντως, από την πλευρά της, η ΤΙΕΔΑ, με απόφασή της στις 13/8, ενέκρινε δαπάνη 16.000 ευρώ για ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας του κάμπινγκ ως τέλη Σεπτεμβρίου. Οι ώρες κάλυψης θα είναι 10 πμ με 6 μμ και το ποσό καλύπτει μισθοδοσία ναυγοσωστών και αντικαταστάτη, διατροφή-διαμονή ναυαγοσωστών, ενοικίαση απαραίτητου εξοπλισμού και κόστος σύναψης συμβολαίων αστικής ευθύνης.

Με την κατά πλειοψηφία απόφαση του ΔΣ της ΤΙΕΔΑ εγκρίνεται η διάθεση των 16.000 ευρώ και εξουσιοδοτείται ο πρόεδρός της Βασίλης Δέλκος να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες.