Απλούστευση διαδικασιών φέρνει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη γεωθερμία, μία ανάγκη που άλλωστε κατέδειξε και η πολύχρονη περιπέτεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μέχρι να καταφέρει να βάλει σε τροχιά υλοποίησης το σχέδιό του για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου στο Αρίστηνο. Υπό το πρίσμα αυτό εισάγονται μέτρα απλούστευσης για την κατηγοριοποίηση των γεωθερμικών πεδίων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και παράλληλα, διασφαλίζοντας με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, το δημόσιο συμφέρον και τη βιωσιμότητα του πόρου.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την γεωθερμία στη χώρα μας έρχονται να διαμορφώσουν οι νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο κατατίθεται σήμερα στη Βουλή.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, οι ρυθμίσεις που εισηγείται το νομοσχέδιο στόχο έχουν να διαμορφώσουν ευνοϊκό περιβάλλον, στα μέτρα και τα πρότυπα διεθνών πρακτικών και προτύπων, για την ολόπλευρη αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και ευρύτερα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, αυτά τα γεωθερμικά πεδία, μπορούν να καλύψουν μια σειρά από ενεργειακές ανάγκες (π.χ. θέρμανση ιχθυοκαλλιεργειών, θέρμανση θερμοκηπιακών καλλιέργειών, ξήρανση αγροτικών προϊόντων, θέρμανση και ψύξη κατοικιών, αφαλάτωση νερού, θέρμανση κολυμβητηρίων, λειτουργία λουτροθεραπευτικών εγκαταστάσεων) και να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή αυτονομία των περιοχών.

Συγκεκριμένα,  ανάμεσα σε άλλα, προβλέπεται στα τοπικού ενδιαφέροντος πεδία, η διαδικασία διαγωνισμού προκαλείται πλέον με αίτηση του ενδιαφερόμενου και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προχωρεί σε δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, διάρκειας 30 ημερών, από την ημέρα που εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Στα αντίστοιχα, εθνικού ενδιαφέροντος γεωθερμικά πεδία, η εν λόγω αρμοδιότητα προκήρυξης διαγωνισμού και σύναψης σύμβασης μίσθωσης ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο εισάγει την θέσπιση ανταποδοτικών τελών, από τα μισθώματα, για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες αναπτύσσεται η γεωθερμία, με το ποσοστό τους να ανέρχεται στο 10% του ποσού των ετήσιων αναλογικών μισθωμάτων και το οποίο θα διατίθεται στους Δήμους.

Διαβάστε ακόμη  Προβλήματα από την κακοκαιρία στον Έβρο

Σημαντική είναι επίσης η αλλαγή σε ότι αφορά την ελάχιστη θερμοκρασία για τον καθορισμό γεωθερμικού δυναμικού όπου και έχουμε αύξηση κατά 5 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή από τους 25 βαθμούς Κελσίου, αναπροσαρμόζεται στους 30 βαθμούς Κελσίου. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης αρκετών αγροτικών γεωτρήσεων για άρδευση, όπως αναφέρει το Υπουργείο.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο:

–   Αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων και τη μείωση της γραφειοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις το δημόσιο συμφέρον και τη βιωσιμότητα του πόρου. Αντί για χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνταν βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν. 3175/2003), με το νέο σχέδιο νόμου η διενέργεια διαγωνισμού θα γίνεται σε ένα μήνα. Η αξιοποίηση θα γίνεται στο πλαίσιο της σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής, με απώτερο σκοπό την ορθή χρήση του και την προστασία της ανανεωσιμότητας του φυσικού πόρου.

–   Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των γεωθερμικών πεδίων με θερμοκρασία έως 90°C, αποσκοπώντας στην αξιοποίησή τους για άμεσες χρήσεις. Αυτά τα γεωθερμικά πεδία, μπορούν να καλύψουν μια σειρά από ενεργειακές ανάγκες (π.χ. θέρμανση ιχθυοκαλλιεργειών, θέρμανση θερμοκηπιακών καλλιέργειών, ξήρανση αγροτικών προϊόντων, θέρμανση και ψύξη κατοικιών, αφαλάτωση νερού, θέρμανση κολυμβητηρίων, λειτουργία λουτροθεραπευτικών εγκαταστάσεων) και να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή αυτονομία των περιοχών.

Τα οφέλη ανάπτυξης της γεωθερμίας

Η αξιοποίηση της γεωθερμίας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά και ποικιλοτρόπως στην οικονομική ανάπτυξη ευρύτερων περιοχών και στη δημιουργία πυρήνων οικονομικής δραστηριότητας.

Ενδεικτικά, η ανάπτυξη της γεωθερμίας μπορεί να συμβάλλει:

    -στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο

    -στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

    -στη μείωση χρήσης ορυκτών καύσιμων σε εθνικό επίπεδο

    -στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

    -στην αειφόρα ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών

    -στην παραγωγή εκτός εποχής αγροτικών προϊόντων

    -στη μείωση εισαγωγών και στην αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο

    -στην περαιτέρω αύξηση του ιαματικού τουρισμού

Επιπλέον, ο νέος θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων, μπορεί να αποτελέσει καινοτόμο εργαλείο για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, στην κατεύθυνση της στήριξης και της ενεργούς συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών.