Νέος διαγωνισμός για το πάρκινγκ του λιμανιού Αλεξανδρούπολης

Σε επαναληπτικό, ανοικτό, πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης χώρου στη Δυτική Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης, επιφάνειας 6.177,53τ.μ., με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων προχωρά ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα παραχώρησης), χωρίς περαιτέρω πλειοδοσία.

Ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών είναι η Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από δικαιολογητικά και από εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

H διακήρυξη διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09:00-14:00, από τα γραφεία του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε.

Διαβάστε ακόμη  1ος ο Α.Σ. ΑμεΑ Αλεξανδρούπολης ΚΟΤΙΝΟΣ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2024