Σε επαναληπτικό, ανοικτό, πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης χώρου στη Δυτική Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης, επιφάνειας 6.177,53τ.μ., με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων προχωρά ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα παραχώρησης), χωρίς περαιτέρω πλειοδοσία.

Ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών είναι η Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από δικαιολογητικά και από εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

H διακήρυξη διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09:00-14:00, από τα γραφεία του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε.

Διαβάστε ακόμη  Πανελλαδική Απεργία των Πολιτών Λαϊκών Αγορών τη Δευτέρα 25/10