Όποιος καεί απ’ τον χυλό… Από τώρα ψάχνει ναυαγοσώστες ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2022, προχώρησε από τώρα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, σε μία προσπάθεια να μην επαναληφθεί το φιάσκο της περασμένης χρονιάς, για το οποίο ο Δήμος έχει τιμωρηθεί με πρόστιμα άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, που αν δεν ακυρωθούν, θα βάλουν τη δημοτική αρχή σε περιπέτειες.

Ο διαγωνισμός είναι συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 696.090,44 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 05.04.2022 και ώρα 12:00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 08.04.2022 και ώρα 09:00πμ.

Διαβάστε ακόμη  Μητσοτάκης από Έβρο: Η ανάπτυξη θα έρθει… για την ώρα, φάτε ψηφιακό κράτος και φράχτες