Ορίστηκαν οι ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Βασίλειου Κοντοζαμάνη ορίστηκαν οι ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021, καθώς και η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. 

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων έχουν ως εξής: 

1. Στην Πάτρα, την Παρασκευή 18/6/2021 και ώρα 9.00 π.μ. στο αμφιθέατρο του νέου κτιρίου Φαρμακευτικής (δίπλα στην Ιατρική και κοντά στο Νοσοκομείου Ρίου). 

2. Στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 18/6/2021 και ώρα 9.00 π.μ. σε αίθουσα που θα ορίσει το Τμήμα Φαρμακευτικής και θα ενημερώσει σχετικά την οικεία Περιφέρεια. 

3. Στην Αθήνα, την Παρασκευή 25/6/2021 και ώρα 9.00 π.μ. στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις από 24/5/2021 έως 11/6/2021. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και διαβιβάζονται από αυτές στις Γενικές Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών στις έδρες των οποίων λειτουργούν Φαρμακευτικές Σχολές (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πάτρα). 

Έντυπο αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης https://www.pamth.gov.gr/index.php/el/ στη σχετική ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων Βοηθών Φαρμακείου. 

Η διεξαγωγή των εξετάσεων θα γίνει σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του Covid-19, που έχουν ανακοινωθεί για τις κατατακτήριες εξετάσεις (ΦΕΚ Β’1818/29-04-2021), σύμφωνα με τα οποία οι εξεταζόμενοι εισέρχονται στην εξέταση μόνο με αρνητικό self-test, ενώ θα τηρηθούν οι αποστάσεις και η υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης των μέτρων προστασίας κατά την χρονική περίοδο διεξαγωγής των εξετάσεων.