Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες χορήγησης προκαταβολής της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων αλιέων κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών

Με την αρ. πρωτ. Α.1032/15-02-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄703/23-02-2021) καθορίστηκαν οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες χορήγησης προκαταβολής της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων για τις ανάγκες αλιέων κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών.

Για την πρώτη εφαρμογή της α΄ σχετικής  απόφασης (άρθρο  4 §4) και κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2021 υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εντός 30 ημερών από της δημοσιεύσεως, στο Τελωνείο μας, δεκαπέντε δικαιούχοι αλιείς από τη Σαμοθράκη.

Η Υπηρεσία μας υπολόγισε τα ποσά της προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 3 της σχετικής  απόφασης,  προέβη στην οριστικοποίηση –  έκδοση απόφασης εντός ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης και πραγματοποίησε ηλεκτρονική πληρωμή  απευθείας στο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 5 της  σχετικής  απόφασης.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της Α.1032/15-02-2021 Α.Υ.Ο., οι δικαιούχοι αλιείς που έχουν λάβει προκαταβολή της επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων έχουν τη δυνατότητα και υποβολής αίτησης  επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. Α.1070/22-02-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, για τις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων για τις οποίες ο αναλογών Ε.Φ.Κ. δεν καλύπτεται από το ποσό της προκαταβολής. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μια φορά ετησίως, τον Ιανουάριο του επόμενου έτους και πριν από την αίτηση για την λήψη προκαταβολής της επιστροφής Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε ακόμη  Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Με βροχές και καταιγίδες η Δευτέρα – Νέο κύμα κακοκαιρίας από Τρίτη

Η αίτηση  για την λήψη προκαταβολής της επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δικαιούχους αλιείς μία φορά το χρόνο από 1η  έως την 25η Ιανουαρίου (άρθρο 4 §2).

“Σύμφωνα με το άρθρο 5 §4  της αρ. Α.1032/15-02-2021 Α.Υ.Ο.

4. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1-1-2022 και έπειτα, το αρμόδιο Τελωνείο υπολογίζει το ποσό της προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ. ως εξής:

α) Ελέγχει το ποσό της χορηγηθείσας προκαταβολής του προηγούμενου έτους.

β) Ελέγχει τις καταναλώσεις του προηγούμενου έτους.

γ) Εάν οι καταναλώσεις του προηγούμενου έτους δεν έχουν εξαντλήσει το ποσό της χορηγηθείσας προκαταβολής του προηγούμενου έτους τότε υπολογίζει το πλεονάζον ποσό.

δ) Υπολογίζει τη νέα προκαταβολή επιστροφής Ε.Φ.Κ.

ε) Εάν υπάρχει πλεονάζον ποσό από την προηγούμενη προκαταβολή επιστροφής Ε.Φ.Κ. το αφαιρεί από τη νέα προκαταβολή επιστροφής Ε.Φ.Κ.”

Για την υποβολή αιτήσεων,οι αλιείς μπορούν να απευθύνονται στα λογιστικά γραφεία, με τα οποία συνεργάζονται.