Ούτε μία προσφορά για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών της Αλεξανδρούπολης

Ούτε ένας ενδιαφερόμενος δεν υπήρξε στο διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης
για την υπηρεσία της ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών της περιοχής μας.
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους για το παρόν θέμα
(Εισαγγελία, Λιμενικό κλπ) και θα αποστείλει έγγραφο στην πανελλήνια ένωση ναυαγοσωστών για
να της υποδείξουν σχολές που υπάρχει ενδιαφέρον να αναλάβουν την παραπάνω υπηρεσία.
Ακολούθως, όπως αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή, ο Δήμος θα προβεί στην απευθείας
ανάθεση του έργου, λόγω κατ’ επείγουσας ανάγκης να τοποθετηθούν ναυαγοσώστες στις παραλίες
μας, έστω και με καθυστέρηση…