Παγκόσμια Ημέρα Γ΄ ηλικίας

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πολυκοινωνικού στο Τμήμα των ΚΑΠΗ, ήτοι Α΄ και Β΄ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης, ΚΑΠΗ Φερών και ΚΑΠΗ Πέπλου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γ΄ ηλικίας.
Για τα μέλη των Α΄ και Β΄ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Α΄ ΚΑΠΗ, Εθνικής Αντιστάσεως 106, την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. με τη συμμετοχή των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης.
Για τα μέλη του ΚΑΠΗ Φερών η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΚΑΠΗ Φερών την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.
Για τα μέλη του ΚΑΠΗ Πέπλου η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΚΑΠΗ Πέπλου την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.30 π.μ.
Προσκεκλημένα είναι όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ.