Πανελλαδικές 2018: Ενδεικτικές απαντήσεις στα Αρχαία και Μαθηματικά από το Φροντιστήριο Ορόσημο

Ενδεικτικές απαντήσεις στα Μαθηματικά από το μαθηματικό Βαγγέλη Ρούφο

Πανελλαδικές 2018: Ενδεικτικές απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά από το Φροντιστήριο Ορόσημο και την φιλόλογο Κορίνα Απταλίδου