Παραχώρηση χώρου από το Ελ.Δημόσιο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για την κατασκευή χώρου αθλοπαιδιών μεταξύ των οικισμών Παλαγίας και Νέου Πόντου.

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου σχετικά με την απόφαση 24/2020 της Κοινότητα Αλεξανδρούπολης για παραχώρηση χώρου από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για την κατασκευή χώρου αθλοπαιδιών μεταξύ των οικισμών της Παλαγίας και του Νέου Πόντου.

Απόφαση:

https://diavgeia.gov.gr/…/%CE%A8%CE%9F%CE%A9%CE%9A%CE…