Παράδειγμα προς μίμηση ο Δήμος Κομοτηνής: Μίσθωση ακινήτου για άστεγο

Παράδειγμα προς μίμηση για την ευαισθησία του και τα αντανακλαστικά του αποτελεί ο Δήμος Κομοτηνής για την περίπτωση ενός συνανθρώπου μας, που η ζωή δεν του τα έφερε όλα ρόδινα… Το αντίθετο…

Πρόκειται για έναν άστεγο πολίτη, ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα. Σημειώνεται πως στο Δήμο Κομοτηνής λειτουργεί δομή αστέγων, σε αντίθεση με άλλους Δήμους, όπως είναι και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, που ακόμη δεν έχουν προχωρήσει στη δημιουργία οργανωμένων χώρων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι δίχως στέγη στα όρια της διοικητικής τους ευθύνης. Ιδιαίτερα μετά την δεκαετή κρίση, θα περίμενε κανείς πως η πρόνοια για τέτοια περιστατικά θα ήταν αυτονόητη. Κι όμως…

Το θέμα προέκυψε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της γειτονικής μας πόλης. Όπως αναφέρει ο «Παρατηρητής της Θράκης», ο Δήμος θα προβεί στη μίσθωση ισόγειας οικίας, προκειμένου ο άνθρωπος αυτός να μη μένει πια στον δρόμο και να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται.

Η δομή αστέγων του Δήμου δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αυτού του ανθρώπου, αφού οι χώροι του συγκεκριμένου ακινήτου είναι αφ’ ενός μεν ανεπαρκείς για την κάλυψη όλων των αναγκών που προκύπτουν, αφετέρου δε ακατάλληλη για συνύπαρξη ατόμων, που ακριβώς λόγω της ανέχειας τους, εμφανίζουν συχνά προβληματική συμπεριφοράς ή αντιμετωπίζουν κινητικές δυσλειτουργίες με δυσκολία πρόσβασης στο συγκεκριμένο ακίνητο.