Παραίτηση ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης 

Μετά από αίτηση παραίτησης του Μπίκου Παναγιώτη, από τη θέση του ειδικού συνεργάτη του Δήμου Αλεξανδρούπολη, ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης έκανε δεκτή την παραίτησή του. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, «αποφασίζουμε την αποδοχή της αίτησης παραίτησης του Μπίκου Παναγιώτη του Γεωργίου από τη θέση του ειδικού συνεργάτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η λύση της εργασιακής σύμβασης θα επέλθει με την κοινοποίηση της παρούσας στον ενδιαφερόμενο εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης ή με την παρέλευση άπρακτης εικοσαήμερης προθεσμίας, θα γίνει δε αζημίως για τον Δήμο»

Διαβάστε ακόμη  Χωρίς site η παράταξη Ζαμπούκη που ευαγγελίζονταν την 4 η βιομηχανική επανάσταση!

Η απόφαση αναλυτικά