Παράπονα πωλητών και καταναλωτών της λαϊκής Αλεξανδρούπολης για την έλλειψη wifi

Πολλά είναι τα παράπονα πωλητών και καταναλωτών της λαϊκής αγοράς Αλεξανδρούπολης που διεξάγεται κάθε Πέμπτη στην οδό Παπαναστασίου. Παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες οι πωλητές είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν POS και για ηλεκτρονικές πληρωμές, η έλλειψη wifi internet στην περιοχή καθιστά πολλές συναλλαγές αδύνατες, ενώ όσες γίνονται, γίνονται με καθυστέρηση. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η δυσαρέσκεια των καταναλωτών που αν δεν διαθέτουν μετρητά  είναι αρκετές φορές αδύνατο να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Έτσι παραγωγοί καιπωλητές χάνουν έσοδα, γι’ αυτό ζητούν από τον Δήμο να κάνει ό,τι χρειάζεται άμεσα προκειμένου οι συναλλαγέςμε κάρτα να πραγματοποιούνται χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις.