Περιφέρεια Α.Μ.Θ: Ορισμός νέων Θεματικών Αντιπεριφειαρχών

Μετά την αποδοχή της οικειοθελούς παραίτησης των αρχικώς ορισθέντων θεματικών Αντιπεριφερειαρχών ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ όρισε με απόφαση του νέους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες με θητεία έως 28-02-2017 ως εξής:

1. Οντέρ Μουμίν του Σαλή, Περιφερειακό Σύμβουλο της ΠΕ Ροδόπης σε Θέματα εμπορίου – παρεμπορίου , λαϊκών αγορών, ζητήματα ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ, αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων και θεμάτων επιχειρήσεων κάθε μορφής που συμμετέχει η Περιφέρεια, Διοικητικού – Οικονομικού.

2. Δημούδη Ελένη του Κωνσταντίνου, Περιφερειακή Σύμβουλο της ΠΕ ΄Εβρου σε Θέματα του Τομέα Πολιτισμού, Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Περιφερειακής καταναλωτικής συνείδησης, Συνέργειας, Κοινωνικής Διοργάνωσης Συνεδρίων, Θέματα Οργανογράμματος.

3. Χειράκη Γεωργία του Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβουλο της ΠΕ Δράμας σε Θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ανεργίας, Απασχόλησης, Φτώχειας, Ισότητας Φύλων, ΑμεΑ.

4. Βενετίδη Κωνσταντίνο του Πασχάλη, Περιφερειακό Σύμβουλο της ΠΕ ΄Εβρου σε Θέματα Περιβάλλοντος, Παραμεθορίων περιοχών, Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αποκατάστασης από καταστροφές, Υποδομών.

5. Γάκη Χρήστο του Δημητρίου, Περιφερειακό Σύμβουλο της ΠΕ Καβάλας θεματικό Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Δημόσιας Υγιεινής, Επαγγελμάτων Υγείας και πρόληψης και προαγωγής Υγείας και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας.

6. Νικόλαο Ευφραιμίδη του Χαραλάμπου, Περιφερειακό Σύμβουλο της ΠΕ Ξάνθης θεματικό Αντιπεριφερειάρχη για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης πλην του Πρόγραμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 καθώς και ως υπεύθυνου για την πορεία και υλοποίηση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών.