Φωτογραφία: xanthi2.gr

Αποκαλυπτικό της άθλιας κατάστασης που επικρατεί στις κτιριακές υποδομές του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης είναι έγγραφο του ΕΚΑΒ που λειτουργεί στη Δραγάνα.

Σύμφωνα με αυτό, κρίνεται ως αναγκαία η απευθείας ανάθεση της διενέργειας αυτοψίας, εκτίμησης και εκπόνησης τεχνικής πρότασης για την αποκατάσταση των προβλημάτων στην οροφή του κτιρίου της Δραγάνας, του ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης στον μελετητή ο οποίος έχει αναλάβει την επικαιροποίηση / συμπλήρωση της μελέτης πυρασφάλειας.

Όπως τονίζεται, «λαμβάνοντας υπόψη το υπαρκτό πρόβλημα εισροής υδάτων από την οροφή του κτιρίου της Δραγάνας, όπου στεγάζεται το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης και των κινδύνων που ελλοχεύουν, όπως πρόκληση σωματικών βλαβών (ηλεκτροπληξία) στο προσωπικό που εργάζεται στο κτίριο αλλά και υλικές ζημιές όπως καταστροφή του υφιστάμενου εξοπλισμού, κρίνεται απαραίτητη η αποκατάσταση της οροφής».

Διαβάστε ακόμη  Με ++ το Θάρρος ++ της γνώμης!! Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΓΙΔΑ!!

Υποδομές δημόσιας υγείας και εργασιακές συνθήκες, στην Ελλάδα του 2022, με κυβέρνηση Μητσοτάκη…!

Ακολουθεί η απόφαση της «Απευθείας ανάθεσης διενέργειας αυτοψίας, εκτίμησης και εκπόνησης
τεχνικής πρότασης αποκατάστασης των προβλημάτων στην οροφή του κτιρίου
:

https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%923%CE%9F%CE%A11%CE%A0-%CE%9D%CE%A46?inline=true