Ποιες είναι οι μόνιμες θέσεις που έρχονται σε δήμους του Έβρου

Μόνιμες θέσεις εργασίες σε δήμους όλης της χώρας ενέκριναν τα αρμόδια υπουργεία, ανταποκρινόμενα στα σχετικά αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε μία προσπάθεια να καλυφθούν χρόνια κενά, ιδιαίτερα στους τομείς της καθαριότητας. Οι θέσεις θα καλυφθούν μέσω διαδικασίας του ΑΣΕΠ σε χρόνο που θα ανακοινωθεί σύντομα.
Για τον Έβρο, προβλέπονται συνολικά 46 θέσεις στους δήμους Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σαμοθράκης.

Δήμος Αλεξανδρούπολης
1 θέση ΥΕ Εργατών Γενικά-Συνοδοί απορριμματοφόρων
4 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Απορριμματοφόρων)
5 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

ΔΕΥΑΑ
1 θέση ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων
3 θέσεις ΔΕ Υδραυλικών
1 θέση ΔΕ Γραμματέων

Δήμος Διδυμοτείχου
5 θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
5 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Δήμος Ορεστιάδας
5 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
3 θέσεις ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
1 θέση ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας
1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων
1 θέση ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

ΔΕΥΑΟ
1 θέση ΠΕ Οικονομολόγων
2 θέσεις ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
1 θέση ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων
1 θέση ΔΕ Διοικητικών/Λογιστικών
1 θέση ΥΕ Οδηγών-Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
2 θέσεις ΥΕ Βοηθών – Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Δήμος Σαμοθράκης
1 θέση ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου)