Με πιστοποιητικά ασφάλειας οι παιδικές χαρές της Ορεστιάδας

Το ποσό των 4.800 ευρώ θα δαπανήσει ο δήμος Ορεστιάδας, προκειμένου οι παιδικές χαρές στην πόλη και τους οικισμούς του να αποκτήσουν πιστοποιητικά ελέγχου και ασφάλειας.
Για το σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή αποφάσισε να αναθέσει την εκτέλεση της υπηρεσίας «έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου παιδικών χαρών Δήμου Ορεστιάδας» σε ιδιωτική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τη νομοθεσία, απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου για τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών με τις απαιτήσεις των πρότυπων ή προδιαγραφών ασφαλείας από αναγνωρισμένους και διαπιστευμένους φορείς.

Διαβάστε ακόμη  «Προοπτική Πολιτών» η νέα παράταξη που προέκυψε μετά την απόσυρση του «Πόλη και Πολίτες»