Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος Δασολογίας ΔΠΘ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με την οποία εγκρίνεται το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που θα έχουν παρακολουθήσει το εν λόγω πρόγραμμα θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, ώστε με τον διορισμό τους στις σχολικές μονάδες να είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που εντάσσονται ετησίως  ανέρχεται στους σαράντα (40).

Διαβάστε ακόμη  ΕΒΡΟΣ ΜΕΤΑ: Ολοκληρώθηκε η Α’ Φάση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη του Έβρου

Η διάρκεια σπουδών στο Πρόγραμμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα και υλοποιείται παράλληλα με τις προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.

Αναλυτικά η απόφαση:

Απόφ. 22/48/22.04.2021 (Β΄ 2166) Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.