Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου , 2023, 18:38:17
Αρχική Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα – Πού δεν θα έχουν περιορισμούς – Πώς διαμορφώνεται το ωράριο λειτουργίας; ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÃÏÑÁÓÔÉÊÇ ÊÉÍÇÓÇ ÊÁÔÁ ÔÇÍ ÅÍÁÑÎÇ ÔÏÕ ÍÅÏÕ ÙÑÁÑÉÏÕ ÔÙÍ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ ÃÉÁ ÔÇÍ Ì.ÅÂÄÏÌÁÄÁ-ÅÑÌÏÕ (EUROKINISSI/ ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÃÏÑÁÓÔÉÊÇ ÊÉÍÇÓÇ ÊÁÔÁ ÔÇÍ ÅÍÁÑÎÇ ÔÏÕ ÍÅÏÕ ÙÑÁÑÉÏÕ ÔÙÍ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ ÃÉÁ ÔÇÍ Ì.ÅÂÄÏÌÁÄÁ-ÅÑÌÏÕ (EUROKINISSI/ ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)