Παρασκευή, 1 Μαρτίου , 2024, 8:58:14
Αρχική Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – ανάληψης καθηκόντων του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. ÔÅËÅÔÇ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ - ÐÁÑÁËÁÂÇÓ ÊÁÈÇÊÏÍÔÙÍ ÁÑ×ÇÃÏÕ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ

ÔÅËÅÔÇ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ – ÐÁÑÁËÁÂÇÓ ÊÁÈÇÊÏÍÔÙÍ ÁÑ×ÇÃÏÕ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ

ÔÅËÅÔÇ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ – ÐÁÑÁËÁÂÇÓ ÊÁÈÇÊÏÍÔÙÍ ÁÑ×ÇÃÏÕ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ
4123251